Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu publicznym na odbiór i transport odpadów na 2024r.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 30 listopada 2023r. dokonano otwarcia ofert w zamówieniu publicznym „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych  oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew”

(pobierz)