Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i transport odpadów na 2024r.

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia,że w dniu 6 grudnia 2023r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym,  przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych  i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych  oraz z PSZOK-u z terenu gminy Rozdrażew”

(pobierz)