Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli na 2024 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminnego Zespołu Szkół  i przedszkoli na 2024r. pobierz