Oświadczenie majątkowe wg stanu na 29.02.2024r. Wójt Gminy

Mariusz Dymarski