Plany pracy Komisji Rady Gminy Rozdrażew na 2006r.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
 
Komisja Spraw Społecznych
 
Komisja Rewizyjna