Protokoły z sesji

 
Protokóły z sesji Rady Gminy udostępnia się w Urzędzie Gminy
w Rozdrażewie na stanowisku ds. obsługi Rady - pokój nr 9,
w dniach i godzinach pracy Urzędu.