Władze Gminy Rozdrażew

 
 Wójt Gminy - mgr Mariusz Dymarski
 
 Sekretarz Gminy -  mgr Barbara Biesiada 
 
 Skarbnik Gminy -  mgr Paulina Szczepańska