Informacja o wyniku naboru na stanowisko główny księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie – ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew, informuje o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko „główny księgowy” - 1/8 etatu.
Z dniem 1 stycznia 2011r. został nawiązany stosunek pracy z Panią Teresą Jankowską.
Wybrana kandydatka była jedyną osobą, która złożyła wniosek aplikacyjny na wymienione stanowisko urzędnicze. Spełnia wymagania formalne.