Wyznaczenie na obszarze gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczychw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 23 kwietnia 2010r.  w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Rozdrażew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (pobierz)