Informacja o wyniku naboru na rachmistrza spisowego

Wójt Gminy Rozdrażew - Gminny Komisarz Spsowy informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru
ustalono ostateczną listę kandydatów na rachmistrzów spisowych jak niżej :
 
1. Honorata Czubak
2. Ewelina Kaźmierczak
 
 
                                                                           
 
                                                                                            Wójt Gminy Rozdrażew
                                                                                             - Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                                Mariusz Dymarski
 
 
Rozdrażew, dnia 27.12.2010r.