Ogłoszenie naboru na stanowisko Głównej księgowej Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej -  1/8  etatu  (pobierz)