WYBORY PREZYDENTA RP 2015

Obwieszczenie PKW z dnia 12 maja 2015r. o  kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach - 24 maja 2015r. (pobierz)

Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych 1,2 , 3 

Obwieszczenie PKW z dnia 14 kwietnia 2015r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. (pobierz)

Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Rozdrażew sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (pobierz)

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz)
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz)
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu  (pobierz)
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (pobierz)
Wykaz miejsc przeznaczonych  na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  (pobierz) 
Postaniowienie  Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczyposplitej Polskiej  (pobierz)