Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw podatku VAT i akcyzowego

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw podatku VAT i akcyzowego, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Izabela Włodarczyk zam. Dzielice.
Pani Izabela Włodarczyk wykazała wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i została najwyżej oceniona spośród kandydatów.  
 
                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                       /-/ Mariusz Dymarski
Rozdrażew, dn. 26.02.2016 r.b