Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw rolnictwa i gospodarki gruntami

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw rolnictwa i gospodarki gruntami, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Natalia Błaszczyk zam. Nowa Wieś.
Pani Natalia Błaszczyk wykazała wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i została najwyżej oceniona spośród kandydatów.
 
                                                                                Wójt Gminy
                                                                           /-/ Mariusz Dymraski
Rozdrażew, dn. 26.02.2016 r.