Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wskazania jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukęw klasie I szkoły podstawowej, szkołę podstawo

Zarzadzenie Wójta Gminy Rozdrażew Nr  29/2016 z 11 .04.2016r. w sprawie wskazania jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego dzieciom, które  w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, szkołę podstawową inną niż szkoła w obwodzie której dziecko mieszka
(pobierz)