Nazwa, dane adresowe

                       Urząd  Gminy 
                       ul. Rynek 3
                       63 -708 Rozdrażew
                       tel. (62) 722-13-05, 722-13-66
                       fax (62) 722-13-70
                       e - mail : sekretariat@rozdrazew.pl