Procedury realizowane przez Referat Organizacyjno - Administracyjny

 
Procedury realizowane przez Referat Organizacyjno - Administracyjny
 
 
1.    Wydawanie zaświadczeń o:
-   przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
-   prowadzeniu działalności gospodarczej
 
2.     Przyjmowanie skarg i wniosków.
 
3.      Wykonywanie czynności urzędowych m.in. :
         -    poświadczenie własnoręczności podpisu
         -    poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem