Informacje teleadresowe

Referat Finansowy
ul. Rynek 1
63 - 708 Rozdrażew
tel. (62) 722-13-36
      (62) 722-13-05 wew. 34
Kierownik Referatu  - Skarbnik Gminy  mgr Paulina Szczepańska