Informacje teleadresowe

Stanowisko ds. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
ul. Rynek 3
63-708 Rozdrażew
tel.  (62) 722-13-05 wew. 47
        mgr Natalia Błaszczyk