Procedury realizowane na Stanowisku ds. Rolnictwa,Gospodarki Gruntami

 
 
Procedury realizowane na Stanowisku ds.  Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
 
 
W zakresie rolnictwa i gospodarki gruntami
 
 
1. Przyjmowanie zgłoszeń o pojawianiu się zwierząt podejrzanych o   wściekliznę oraz podejmowanie działań w celu ich likwidacji,
2. Wyznaczanie biegłych do wyceniania zwierząt zakażonych chorobami zaraźliwymi,
3. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanych za agresywne,
4. Nadzór nad działalnością spółek wodnych,
5. Organizowanie i przeprowadzanie spisów rolnych,
6. Nadzór nad działalnością kół łowieckich,
7. Rozgraniczenie i podział nieruchomości,
8. Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,
9. Naliczanie i ewidencjonowanie wpłat podatku od środków transportowych.