Procedury realizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej

 
Procedury realizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej
 
 
1.  Wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego,
 
2.  Decyzje o warunkach zabudowy  (pobierz)
 
3.  Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów,
 
4.  Podłączenie do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
 
5.  Dodatki mieszkaniowe,
 
6.  Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
 
7.  Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   (pobierz)
 
8.  Wydawanie opinii dotyczącej zbiórki odpadów niebezpiecznych,
 
9.  Udostępnianie informacji o ocenie jakości wody na terenie gminy.