Informacje teleadresowe

Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych
ul. Rynek 3
63 - 708 Rozdrażew
tel.(62) 722-13-76
    (62) 722-13-05 wew. 44
Z-ca Kierownika USC Beata Smardzewska-Skorupska