Stanowisko ds. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami

Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa  na Stanowisku ds. Rolnictwa,
Gospodarki Gruntami 
 
 

 1. Rejestr psów ras uznanych za agresywne,
 
 2. Ewidencja kart pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych,
 
 3. Rejestr gruntów stanowiących własność gminy.