Referat Gospodarki Komunalnej

 
Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa  w Referacie Gospodarki Komunalnej
 
 
1.  Rejestr wniosków dodatków mieszkaniowych,
 
2.  Rejestr wniosków o przydział lokalu mieszkalnego,
 
3.  Rejestr decyzji o warunkach zabudowy,
 
4.  Rejestr napraw oświetlenia ulicznego i drogowego,
 
5.  Rejestr zamówień publicznych,
 
6.  Rejestr umów,
 
7. Gminna Ewidencja Zabytków (pobierz)