Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa w Referacie Spraw Obywatelskich i Społecznych
 
 
1.    Ewidencja ludności,
2.    Ewidencja wydanych dowodów osobistych,
3.    Rejestr wyborców,
4.    Rejestr przedpoborowych,
5.    Rejestr cudzoziemców i obywateli polskich
       zameldowanych do 2 m-cy,
6.    Rejestr instytucji kultury, księga rejestrowa instytucji kultury,  (pobierz)