Referat Finansowy

 
  
Ewidencje i rejestry prowadzone w Referacie Finansowym
 
 
1.    Ewidencja podatników,
 
2.    Rejestry wymiarowe oraz przypisów i odpisów w zakresie podatków
 
       i zobowiązań pieniężnych,
 
3.    Rejestr udzielonych ulg ustawowych (z tyt. nabycia i inwestycji) w podatku rolnym,
 
4.    Rejestr udzielonych umorzeń w podatku od osób prawnych i fizycznych,
 
5.    Rejestr wydanych zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych,
 
6.    Ewidencja działalności gospodarczej,
 
7.    Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.