Referat Organizacyjno - Administracyjny

 
Ewidencje i rejestry prowadzone w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym
 
 
1.    Rejestr uchwał Rady Gminy Rozdrażew,
 
2.    Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew,
 
3.    Ewidencja jednostek organizacyjnych gminy,
 
4.    Ewidencja jednostek pomocniczych gminy,
 
5.    Ewidencja sołtysów z terenu gminy Rozdrażew,
 
6.    Rejestr skarg i wniosków,
 
7.    Rejestr wydanych zaświadczeń,
 
8.    Rejestr potwierdzonych weksli,
 
9.    Rejestr korespondencji przychodzącej,
 
10.  Rejestr informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń,
 
11.  Rejestr wydanych delegacji,
 
12.  Książka kontroli.
 
13.  Rejestr wniosków komisji rady.
 
14.  Rejestr interpelacji i wniosków radnych.