Zasady udostępniania danych w rejestrach Urzędu Gminy

 
Dostęp do informacji znajdujących się w wykazach i rejestrach można uzyskać w referatach na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 198 ze zmianami) oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
Wszystkie rejestry prowadzone w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych objęte są ochroną danych osobowych.