Konkurs ofert na realizację w 2015r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr II/6/2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 ogłasza  konkurs ofert na realizację w 2015r. zadań o charakterze pożytku publicznego
 
Ogłoszenie  (pobierz)
 
Wzór oferty (pobierz)
 
Wzór umowy  (pobierz)
 
Wzór sprawozdania  (pobierz)