Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie – ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew, informuje o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: „Pracownika socjalnego”.

Z dniem 5 kwietnia 2011r. zostanie nawiązany stosunek pracy z Panią  Katarzyną Kolan.

 

 

 

Rozdrażew, dnia 1.04.2011r.