Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

 

  Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku procesu naboru na stanowisko ds. podatków

i opłat lokalnych w referacie finansowym w Urzędzie Gminy Rozdrażew, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy

o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Renata Jankowska Gęstwa, zam. Rozdrażew.

Pani Renata Jankowska Gęstwa wykazała wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska.