Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez SKO w Kaliszu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu
Zawiadomienie (str. 1) (str. 2, 3)