Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej

     Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku procesu naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów w Urzędzie Gminy Rozdrażew, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrana została Pani Iwona Wosiek, zam. Rozdrażew. Pani Iwona Wosiek wykazała wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska. Posiada profil wykształcenia zgodny z wymaganym.