Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie – ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew,

informuje o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: „Pracownika socjalnego”.
Z dniem 1 października 2008r. zostanie nawiązany stosunek pracy z Panią Małgorzatą
Skowrońską

zam. Rozdrażew ul. Dworcowa 9.

Wybrana kandydatka została w trakcie przeprowadzonego naboru najwyżej
oceniona spośród kandydatów spełniających wymagania formalne.

 

 

Rozdrażew, dnia 30-09.2008r.