Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2012 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2012 roku. (więcej)
Wzór oferty  (pobierz)
Wzór umowy (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)