Ogłoszenie wyniku konkursu na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2012r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Rozdrażew o wynikach konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu
Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2012 roku.
W 2012 roku przyznano dofinansowanie w wysokości 7.500,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie.
                                                                                               Wójt   Gminy                                                                                
                                                                                               Mariusz Dymarski