Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody (pobierz)