Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny księgowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie – ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew, informuje o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: „Główny księgowy”.
Z dniem 2 lipca 2012r. został nawiązany stosunek pracy z Panią  Iloną Plucińską z Rozdrażewa.
Wybrana kandydatka  spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o zatrudnieniu na stanowisko główny księgowy.