Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (więcej)