Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego Gminnnej Biblioteki Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, informuje o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: „Główny księgowy”.
Z dniem 2 stycznia 2013 r. został nawiązany stosunek pracy z Panem Romanem Bajodkiem z Koźmina Wlkp. Wybrany kandydat spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o zatrudnieniu na stanowisko główny księgowy.