Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2013r.

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu
w Gminie Rozdrażew w 2013 roku
Ogłoszenie (pobierz)
Wzór oferty (pobierz)
Wzór umowy (pobierz)
Wzór sprawozdania (pobierz)