Ogłoszenie naboru na stanowisko do spraw egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami/poborca w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko do spraw egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami/poborca w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie (pobierz)