Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na stanowisko pracy

W związku z nowymi okolicznościami, które wyszły na jaw po ogłoszeniu naboru na  stanowisko do spraw księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, a powodującymi konieczność zmodyfikowania zakresu czynności na stanowisku objętym naborem  Wójt Gminy Rozdrażew unieważnia prowadzone postępowanie.
Zainteresowane osoby prosimy o odbiór złożonych ofert.
Jednocześnie Wójt Gminy Rozdrażew informuje o ogłoszeniu nowego naboru na stanowisko do spraw egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami/poborcy opłat.