Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw egzekucji za gospodarowanie odpadami/poborca w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie

   Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw egzekucji za gospodarowanie  odpadami/ poborca w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, przeprowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych, wybrany został Pan Maciej Borowczyk  zam. Roszków.
Pan Maciej Borowczyk wykazał wysoki poziom wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska i został najwyżej oceniony spośród kandydatów.
                          
                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                              Mariusz Dymarski