Zawiadomienie o wydanym postanowieniu

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu stwierdzającym  obowiązek sporzadzenia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (pobierz)