Ogłoszenie I ustnych przetargów na sprzedaż działek budowlanych

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Rozdrażew  (pobierz)