Zawiadomienie

Zawiadomienie stron o zebranych dokumnetach i materiałach przed wydaniem decyzji  (pobierz)