Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku

 
Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań
o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku:
1. Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z promocją zdrowego stylu życia przyznano środki finansowe:
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania  „W zdrowym ciele zdrowy duch”  -  1.400,00 zł,
- Stowarzyszeniu „Inspiracje” na realizację zadania „Tańczymy i uczymy” -  600,00 zł.
2. Na realizację zadań w zakresie: rozwijanie edukacji pozaszkolnej – rozwijanie zainteresowań dzieci  i młodzieży przyznano:
      - Stowarzyszeniu „Inspiracje” na realizację zadania „Historia bliska” -  900,00 zł.
3. Na realizację zadań w zakresie: wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznano środki finansowe:
- Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie na realizacje zadania „Teatr łączy pokolenia” – 2.600,00 zł,
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew ”na realizację zadania „Wielkanoc tuż tuż” -  2.600,00 zł,
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „Magia świąt” -  3.800,00 zł,
- Stowarzyszeniu „Inspiracje” na realizację zadania „Muzyka jest w Nas” -  1.000,00 zł.
4. Na realizację zadania w zakresie wspierania, integracji i zagospodarowania wolnego czasu  dla osób w wieku emerytalnym   przyznano   Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie środki finansowe w wysokości  5.000 zł na realizację zadania „Senioriada”
5 Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia przyznano
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie  na realizację zadania ”Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (badminton, tenis stołowy, piłka siatkowa, plażowa, szachy i warcaby klasyczne)”  -  3.960,00 zł,
- Stowarzyszeniu „Inspiracje” na realizację zadania „Trenuj z Mistrzem” -  1.040,00 zł.
 
Rozdrażew, dn. 11.03.2016 r.