Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2016r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2016 roku.
Ogłoszenie                 (pobierz)
Wzór oferty                (pobierz)
Wzór umowy              (pobierz)
Wzór sprawozdania      (pobierz)