Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Ogłoszenie Wójta Gminy Rozdrażew o wynikach konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu
 
Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2016 roku.  W 2016 roku przyznano dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie.
 
Rozdrażew, dnia 27 kwietnia 2016 r.